eBook Osnove statističke metode za nematematičare PDF Ä Ü gamegeek denter.de Ü

osnove kindle statističke mobile metode free nematematičare download Osnove statističke pdf metode za kindle statističke metode za free Osnove statističke metode za nematematičare KindleG rezultata u grupi; Razlika između dviju aritmetičkih sredina; Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike; Testiranje razlike među proporcijama; Teškoće i opasnosti pri radu s postocima; Korelacija; Prognoza iz jedne varijable u drugu;.

eBook Osnove statističke metode za nematematičare PDF Ä Ü gamegeek denter.de Ü

[Reading] ➷ Osnove statističke metode za nematematičare By Boris Petz – Gamegeek-denter.de Zašto statistika? Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodZašto statistika? Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodjela neke druge raspodjele; Položaj pojedino.

G rezultata u grupi; Razlika između dviju aritmetičkih sredina; Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike; Testiranje razlike među proporcijama; Teškoće i opasnosti pri radu s postocima; Korelacija; Prognoza iz jedne varijable u drugu;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *