|DOWNLOAD BOOK ☤ Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca ⚇ eBooks or Kindle ePUB free

Peyami safan n muhtelif gazetelerde dil mevzuu zerine yazd makalelerin derlenmesinden olu an bir kitap G zel. |DOWNLOAD BOOK ♆ Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca ⚆ T Rk Dili Zerindeki Tart Malar Devam Etmektedir Bir T Rk L K Hareketi Olarak Ba Lat Lan Zle Tirme Ak M Tam Bir Milli K Lt R Yabanc La Mas Haline D N T R Lm T R Kelimeler Ve Tabii Onlarla Birlikte Milli K Lt R Muhtevalar At L Yor, Uydurma Kelimelerle Gayri Milli Bir K Lt R Kurulmaya Al L Yor B Ylece Nesiller Birbirine Ve Yeni Nesiller Milli K Lt Re Yabanc La Maya Devam Ediyor Phesiz Ki, T Rk E Yi Sevenler, Bu Yozla T Rma Hareketinden Dilimizi Ve K Lt R M Z Kurtarmak I In Sava Yorlar Bu Ciltte, Yazar N Dil Hakk Nda Yazd Klar Ndan Bir Demet Sunuyoruz