EPUB ⚛ Minyeli Abdullah ⚤ eBook or Kindle ePUB free

EPUB ⚺ Minyeli Abdullah ä Y L S K Nt L G NlerCehaletin Koyu Karanl I Inde, Kitap Okuyanlara, Hayat Anlamak, Inand Gibi Ya Amak Isteyenlere Tahamm L Yok Minyeli Abdullah Yay MlandYa Anan S K Nt Lar Dile Getirdi, Milyonlar N Duygular Na Terc Man OlduY L Minyeli Abdullah, Evet Bir Roman, Yasakland Yazar Yarg Land Bir Y L Sonra Beraat Etti Ona Olan Ilgi, Y Ldan Y La Katlanarak Artt Lkemizde En Ok Bask Yapan, En Ok Okunan Bir Klasik OlduFilmi Yap Ld , Gi E Rekorlar K RdO G Nlerden Bug Ne Nice Ony Llar Ge TiMinyeli Abdullah Yine G NdemdeNiye MiOkuyun Minyeli Abdullah n herkes nce filmini izlemi A k Memnu gibi bir ey olmu o da Ben de filmini defalarca duymu ama izleme f rsat bulamam biri olarak kitab n g rd mde ilgimi ekti Hekimo lu smail in bu edebiyat yan o zaman kadar hep g zden ka rd m bir ayr nt yd Oysa kendisi zaten nce edebiyat ym Minye yi falan unutun M s r de il T rkiye de ge iyor olay Eski de de il, baya eski T rkiye de Zaman n n sesi olabilmi bir kitap Minyeli Abdullah Vatan Yahut Silistre rne inde oldu u gibi, edebi boyutunu a arak sosyal kar l a sahip olan kitaplara zel ilgi ve sayg duyuyorum Bu y zden 2.y ld z n ba ar l anlat m tarz yla alan kitaba 3.y ld z topluma ayna olmas zelli ine verdim.F rsat buldu unuzda okuyunuz Okunmaya de er. Din bir roman A r m a r bir propaganda var i inde Roman gelerini toplasan z 50 sayfay ge mez Geri kalan 200 sayfa salt slam vaazlarla dolu Kat bir slam tutuma g re yaz lm , a r derecede rk s ylemler i eren rezil bir kitap Rezilli i rk l ndan Ne karde ime, ne ileride ocuklar ma okuturum Kimseye de tavsiye etmem.Mal m bir d nem yasaklanm , toplat lm Ben de Yasakl Kitaplar Dizisi i inde alm t m bu kitab Yasaklanmas n n nedeni u Hik ye M s r da ge iyor ve kahramanlar Arap Ama yazar, o d nemim T rkiye sinde dile getirilemeyecek eyleri s ylemek i in M s r arac olarak kullanm Okurken M s r yerine T rkiye yi, Kral Faruk yerine Mustafa Kemal i koyarsan z T rkiye nin toplumsal ve siyas d zenine nas l hakaretlerde, nas l ithamlarda bulunuldu unu g receksiniz ve a z n z a k kalacak.