@Read Pdf Ï Çevremizdeki Fizik ê eBook or Kindle ePUB free

@Read Pdf ⚹ Çevremizdeki Fizik ⚷ En K Sa Tan M Yla Fizik, Evremizdeki Do A Olaylar N Inceleyen Bilim Dal D R Nsanlar Do Duklar Andan Itibaren Evrelerini Incelemeye Ve Sorular Sormaya Ba Larlar G Ky Z Neden Mavi Gibi Son Derece Basit Bir Soru Bizi Elektromanyetik Dalgalara, Par Ac K Dalga Ikilemine, Atomlar N Enerji D Zeylerine Ve Nihayet Kuantum Mekani Inin Kurallar Na Ve Uzay N Yap S N A Kadar Giden Bir Dizi Yeni Kavrama Ta R Evremizdeki Fizik Gen D N Rleri Bu T R Basit Sorulara Y Nlendirmeyi Ve Ge Mi Te Bu T R Sorular N Yan Tlar N Aram Olan Bilim Insanlar N N U Ra Lar Ndan K K Rnekler Vermeyi Ama L Yor lise de i tirdi im sene yeni geldi im lise hocas millete al p okutmu ben de okuyum dedim ama ne bileyim bildi im konular i inde bar nd rd i in olsa gerek pek i im s nmad.