~Pdf ⚖ 100 Soruda Tasavvuf ☩ PDF or E-pub free

~Pdf ☺ 100 Soruda Tasavvuf ♸ Hayat Ak Yor Tarih Y R Yor Sebepler Sonu Lar N Meydana Getiriyor Sonu Lar, Sonu Lara Sebep Oluyor Bu Ak Am Kayna N , Bu Y R Y N Seyrini, Bu Sebeplerin Nedenlerini Bu Sonu Lar N Toplum Hayat M Zdaki Etkilerini Mutkala Bilmemez Gerek Okuyucu, Okuduk A Bu K K Kitab N Nemini Anlayacak, Sona Do Ru, Elinden B Rakmayacak, Bitince De San R Z Ki D N N En Nemli Bir Problemine Dair Fikir Y R Tecek, S Z S Ylecek Duruma GelecektirKaynaklar M Z, Ana Kaynaklard R Fakat Bu Kitap, Yaln Z Okunanlardan Edinilen Bilgilere Dayanm Yor Ya An Lan Bir Ya Ant N N Hikayesidir De Yazar, B T N Bu Inan Lar Duymu , G Rm , B Yle Bir Evrede B Y M , Ihtiyarlam T R Arap Ada, Eserlerimiz, Bizi Anlat Rlar Bizden Sonra Eserlerimize Bak N Mealinde Bir Beyit Vard R Atas Z De Erlili Inde Olan Bu S Zle, Ns Z M Ze Son Veriyor, Tarih Yapraklar N Birer Birer A Maya Ba L Yoruz G lp narl dan Tasavvuf Tarihi kitab , ilgin bir kaynak eser