@DOWNLOAD PDF ⚽ Üç İsa õ eBook or E-pub free

@DOWNLOAD PDF é Üç İsa Ö Ele Tirel Lahiyat A S Ndan De Erlendirildi Inde H Ristiyanl K Ba Ta Da Katoliklik Tan Msal Olarak Bir Din De Il Bir K Lt D R Sa Da I Te Bu Yap Sal Farkl L K K Noktas Olarak Benimsenmi Tir Musevilik, H Ristiyanl K Ve Slamiyet I Kar La T Rmal Lahiyat A S Ndan Incelersek, Sadece H Ristiyanl K Ta Varolan Bir Olgu Bu Sistemati In Di Er Ikisinden Zde Ayr Ld N Kan Tlar Bu Temel Ayr L K Noktas Udur H Ristiyanl K Ta Birey, Tanr Kar S Nda Kendi Yetkisini Kullanarak Karar Vermek Zorunda B Rak Lm T R Nk Bu Sistematikte, Sa N N Tanr M Yoksa Insan M , Yoksa Ayn Anda Her Ikisi Mi Ya Da Tanr N N O Lu Mu De Il Mi Sorusuna Muhatap Olan Birey Dir Neye Inanaca Na Karar Vermesi Gereken Odur Di Er Bir Deyi Le, Birey Sa N N Tanr Oldu Una Inanmak Isterse Sa Y Tanr Yapar Ve B Ylece Ald Karar Gere Ince Kabul Eder Stemezse De Durum De I Mez Bu Kez Sa N N Insan Oldu Una Karar Verir Karar N Niteli I De I Se De, Karar Alan De I Mez Nk Sa Y Tanr Ya Da O Nun O Lu Ya Da Nsan Yap P Yapmamak Birey In Alaca Karar La Ger Ekle Ir Ve Tabiidir Ki Sadece Neye Inanmak Ihtiyac N Duyuyorsa Ona Inanmaya Karar Vermi Olan Birey I In Ger Eklik Ta R Bu Karar , O Kadar H Ristiyanl K Ta Iman Etmeye Karar Vermek De, Iman Dan Ku Ku Phe Duymak Da Insan A Ait Bir Hakt R Bu Kitap Ilk Kez De Ngiltere De Ngilizce Olarak Yay Mland Ve T M H Ristiyan Musevi D Nyas Nda B Y K Bir Yank Uyand R P Tart Malara Yol A T Hz sa n n g r lerinin, dini kendi siyasetlerine alet eden ki iler taraf ndan zaman i erisinde nas l ve ne ekilde de i tirildi ini anlatan bir kitap Kitap akademik bir dille yaz ld ndan dolay daha ok ilahiyat e itimi g ren veya konu hakk nda derin bilgi sahibi okurlara hitap etmektedir Normal okuyucuyu s kabilir Hristiyanl k ve hz isa ile ilgili detayl bilgi sahibi olmak isteyen okuyucular n ba ka kitaplara y nelmeleri faydal olacakt r.Sayg lar mla,